Son of Gislebertus

Son of Gislebertus, collage by Wouter van Riessen
  • Son of Gislebertus
  • lambda print
  • 2018
  • 15 × 8 cm