ARTIST STATEMENT English | Dutch

 

PUBLICATIONS

Inner Glow, 2011, Roma Publications 157

Recent paintings by Wouter van Riessen with an interview by Nickel van Duijvenboden.
23.5 x 17 cm  32 pp  € 10.- ISBN 978 90 77459 61 4
www.orderromapublications.org/Product.aspx?pid=203 www.romapublications.org


 

Full Grown Man, 2007, Roma Publications 98

An overview on Van Riessen's work from 1989 - 2007 with an essay by Lene ter Haar.
26 x 19 cm 64 pp € 24,99 ISBN 978-90-77459-20-1
www.orderromapublications.org/Product.aspx?pid=16
www.romapublications.org

Both publications were made possible through generous grants from the Dutch Foundation for Visual Arts, Design and Architecture.

 

TEXTS

Janneke Wesseling - De Wederopstanding van Pinokkio

Op de homepage van zijn website plaatste Wouter van Riessen (Bloemendaal, 1967) een afbeelding van zichzelf in de gedaante van een trekpop. Een lange magere gestalte met scharnierende ledematen, zwart opzij gekamd haar en grote blauwe ogen, gekleed in een helderblauw overhemd en zwarte broek. Vrijwel het hele oeuvre van Van Riessen - schilderijen, tekeningen, foto's, prenten - draait om poppen en zelfportretten. Het is één groot rollenspel, waarbij hij nu eens zelf een pop is, dan weer figureert als marionettenspeler of buikspreker, en soms als allebei tegelijk.
read more

Ton Verstegen - Een verkeerde wereld

Op de site van Galerie De Praktijk prijkt een foto van Wouter van Riessen. We zien een bleek gezicht in een bleke winterzon. Bright blue eyes. De gelijkenis met Henri Fonda is treffend. Het verhaal gaat dat Fonda zich voor zijn rol van de schurk Frank in Once upon the time in the West in Italië bij Sergio Leone meldde met een paar bruine contactlenzen in. Maar van Leone moest hij ze onmiddellijk uit doen, hij had een belangrijk close-up shot in gedachten van die blauwe ogen.
read more

 

Anne Berk - Dubbelheid, Wouter van Riessen in Het Domein
uit Kunstbeeld maart 2007

Double heet de tentoonstelling van Wouter van Riessen, waarmee hij in eerste instantie aan de vele dubbelfiguren dacht die hij heeft geschilderd. Zelfportret met Pinocchio. Zelfportret met beeld. Zelfportret met buikspreekpop, enz. Maar bij nader inzien bleek de titel een dankbare kapstok voor het ambivalente karakter, de dubbelheid van zijn werk. Wat zien wij eigenlijk? Wat is schijn? Wat is werkelijkheid? Hoe werkt de menselijke geest?
read more

 

Martin Conrads - Unarticulated Pop On Wouter van Riessen

The ventriloquist Jerry Morgan has problems: secret plans have been hidden inside his dolls Clarence and Terrence, and two enemy agent groups are after them now. On top of this, Clarence is jealous of Jerry because of his plans for marrying Audrey. The film comedy Knock on Wood (1954), with Danny Kaye in the main role, shows in an exemplary way what confusion can arise when a person identifies all too closely with the puppets dancing around him. In his pictures, Wouter van Riessen surrounds himself with puppets as well—so persistently, in fact, that in the end no one, neither the viewer nor he himself, appears to know who is whose toy, who’s been made in whose image—no one, that is, besides the dolls themselves. While in Kaye’s case it’s the two ventriloquist’s dummies Clarence and Terrence, van Riessen is in continuous dialogue with Bert, Kermit, Pinocchio and similar figures. Van Riessen’s paintings, drawings and photographs are Self portaits with figures, some of which resemble him and which pick up on the difference between the “self” and the “ego” described in social psychology, thus becoming “ego portraits”.
read more

 

Stijn Huijts - Over een schepper en zijn schepsels

Wouter van Riessen is een meester in het op de spits drijven van de spanning tussen het afbeelden van poppen en het afbeelden van mensen. In verschillende fotoseries waarin de kunstenaar te zien is met allerlei maskers voor zijn gezicht, lijkt de overgang tussen mens en pop ongrijpbaar te worden. En een schilderij uit 2005, een (zelf)portret van een poppenspeler die op zijn beurt een (zelf)portret als Pinokkio op zijn schoot heeft, is niet alleen een even speelse als verontrustende verwijzing naar de klassieke “piëta” zoals we die uit de kunstgeschiedenis kennen, maar vooral ook een boeiend spel met allerlei over elkaar heen buitelende referenties met betrekking tot de representatie van de mens en zijn poppen.
read more

 

Saskia Monshouwer - De kunst van het verstarren

Het zelfportret is fundament en bouwsteen van het werk van Wouter van Riessen. Op foto’s, schilderijen, prenten en multiples beeldt hij zijn eigen gestalte af. Vaak wordt dit zelfbeeld geflankeerd door poppen van de een of de andere soort. Op een foto poseert hij met een vilten Kermit de Kikker op zijn schouder en toont zijn bolle witte ogen. Op een schilderij wordt een furieuze kop met twee slappe popjes omlijst. In eerder werk is het sterk gestileerde portret nog alleen, zoals op het schilderij ‘Zelfportret met Zeepbel’.(deze chronologie is er niet - W) Dan duikt Pinokkio op of een buikspreekpop die het been met een burlesk gebaar in de lucht werpt, alsof hij stiekem trapt naar de speler.
read more

 

Martin Conrads - Unausgesprochener Pop Über Wouter van Riessen

Der Bauchredner Jerry Morgan hat Probleme am Hals: In seinen Puppen Clarence and Terrence wurden Geheimpläne versteckt, hinter denen nun zwei feindliche Agentengruppen her sind. Zusätzlich wird Clarence auch noch eifersüchtig auf Jerry wegen dessen Heiratsplänen mit Audrey. Die Filmkomödie Knock On Wood (Die Lachbombe, 1954) mit Danny Kaye in der Hauptrolle zeigt exemplarisch, welche Verwirrungen entstehen, wenn sich ein Mensch zu sehr mit den um ihn herumtollenden Puppen identifiziert. Auch Wouter van Riessen umgibt sich in seinen Bildern mit Puppen – so beharrlich, daß am Ende niemand, weder der Betrachter noch er selbst, zu wissen scheint, wer wessen Spielzeug, wer wessen Abbild ist – niemand, außer den Puppen selbst. Sind es bei Kaye die beiden Bauchrednerpuppen Clarence und Terrence, so steht van Riessen in ständiger Zwiesprache mit Bert, Kermit, Pinocchio und ähnlichen Gestalten. Van Riessens Gemälde, Zeichnungen und Fotografien sind Selbstporträts mit ihm teils ähnlich sehenden Figuren, die die in der Sozialpsychologie beschriebene Differenz zwischen „Selbst“ und „Ich“ aufgreifen und so zu „Ichporträts“ werden.
read more

 

 

 
Home
Flower Paintings
Puppet Paintings
Photography
Prints
Drawings
Music
Publications & Texts
Biography
Contact